Všeobecné obchodní podmínky používání služby „mPizza“

Úvodní ustanovení

 • Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služby „mPizza“ (dále jen „Služba") a stanoví podmínky, za nichž je poskytovatelem Služby (dále jen „Poskytovatel") Služba poskytována. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky.
 • Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služby, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude zveřejněna na internetové adrese www.mpizza.cz nebo o ni budou uživatelé informováni prostřednictvím emailu.
 • Okamžikem, kdy uživatel učiní první objednávku prostřednictvím aplikace mPizza, projeví vůli stát se uživatelem mPizza.cz a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky a tyto podmínky se pro uživatele stávají závazné.

Definice a dostupnost služby mPizza

 • mPizza je mobilní nebo internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty partnerských podniků. Objednávky jsou z nativních mobilních aplikací zaslány prostřednictvím internetu a následně doručeny provozovateli partnerské restaurace.
 • Mobilní nebo internetová aplikace mPizza je dostupná, popř. ke stažení, na stránkách www.mpizza.cz, na oficiálních stránkách partnerských restaurací nebo na internetových stránkách partnerů zapojených do partnerského programu.
 • Nativní mobilní aplikaci mPizza lze získat také přímým stažením do mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému Blueinfo v místě provozovny partnerské restaurace nebo na jiném veřejném místě.

Specifikace Služby, cena Služby, některé podmínky poskytování Služby

 • Používání nativních aplikací nebo portálu www.mpizza.cz vyžaduje internetové připojení.
 • Odeslání objednávky pomocí webové aplikace je zdarma.
 • Po přijetí objednávky pomocí mobilní či internetové aplikace bude uživatel kontaktován partnerskou restaurací z důvodu potvrzení objednávky, a to buď formou potvrzující sms nebo telefonicky.
 • Provozovatel služby si při porušení podmínek vyhrazuje právo vyřadit kterékoliv telefonní číslo z databáze a tím tomuto uživateli zamezit jakékoliv další objednávky.

  Porušením podmínek se rozumí zejména:

  1. Objednávky provedené na fiktivní adresu
  2. Objednávky, které si uživatel následně není ochoten od dodavatele převzít
 • Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že provozovatel bude oprávněn zasílat uživateli sms zprávy, obsahující informace o novinkách, které služba mPizza.cz nabízí, stejně jako informace o ostatních produktech a službách poskytovatele.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel služby je oprávněn využívat údaje o jeho chování v aplikaci.

Reklamace

 • Provozovatel služby nezodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného zboží prostřednictvím služby mPizza.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost, nebo nedostupnost aplikace, ani za případnou ztrátu, či poškození dat uživatelů.

Platnost a účinnost

 • Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 20.4.2015
 • Provozovatelem objednávkového systému mPizza je společnost DEEP VISION s.r.o.